Deelname bondsconcours LBM zondag 22 oktober 2017

Eindelijk is het zover! Na vele uren repeteren in verschillende vormen, en organisatorische puzzels te overwinnen is Fanfare Sint Wiro er klaar voor. Om 14.40 uur zitten wij op het podium van de Oranjerie onder leiding van onze dirigent Bart Deckers met onderstaand programma:

Het thema voor de deelname aan de LBM Concertconcoursen 2017 is: ‘Nederlandse Componisten uit 3 perioden van de blaasmuziek’.

Inspeelwerk: Monuments of the Netherlands – Louis Andriessen
De Aktie Notenkraker werd gevoerd door een groep Nederlandse componisten die, vooral aan het eind van de jaren 60, een vernieuwing van het toenmalige landschap in de klassieke muziek eisten en meer waardering voor en uitvoering van moderne klassieke muziek. De kritiek van de verschillende componisten op vooral de grote symfonieorkesten van het land, maakte dat de onderlinge verhoudingen ernstig verstoord waren geraakt. Het gevolg hiervan was dat deze componisten zich al dan niet tijdelijk genoodzaakt zagen hun muziek voor andersoortige ensembles te gaan componeren, waaronder fanfares. Een voorbeeld daarvan is ‘Monuments of the Netherlands’ van Louis Andriessen uit 1975.

1. Ciaccona Seria – Henk Badings

Ciaccona Seria is in 1982 in opdracht van Boosey and Hawkes gecomponeerd als brassband werk ter gelegenheid van het Internationaal Brassband concours te Kerkrade in 1983. In 1985 instrumenteerde Henk Badings het werk zelf voor fanfare “St. Cecilia” uit Ubachsberg o.l.v. Wil Jacobs.

Een Ciaccona is een instrumentale barok-dans, waarbij een thema in driekwartsmaat van het begin tot het einde in een doorlopende, variërende vorm wordt herhaald. In plaats van Ciaccona worden ook namen als Passacaglia en Follia gebruikt. In een zwaarwichtige inleiding door het hele orkest klinkt op een gegeven moment het zogenaamde Ciaccona-thema warm en sonoor in het zachte koper. Dit thema zal acht keer gevarieerd worden. In de eerste groep van vijf variaties komen voornamelijk instrumenten solistisch naar voren, onder andere de es-cornet, trombone en euphonium. Hierna volgt, min of meer als rustpunt, een lyrisch intermezzo voor het hele orkest. De laatste drie variaties zijn vol van contrast, met dominerend koper in de zevende en rumba-achtige ritmiek (boven de Ciaccona bas) in de achtste variatie. Bij het verzoek van de opdrachtgever was inbegrepen dat het werk geen modern type compositie behoefde te zijn, als het maar moeilijk genoeg was voor de superieure orkesten.

2. Le Champion de Tir – Rob Goorhuis

De compositie Le Champion de Tir uit 1997 is de muzikale uitbeelding van een schuttersfeest, dat zich in de Limburgse traditie afspeelt op tweede Pinksterdag. In de opening is het aanbreken van de dag te horen; het haantje kraait. Even later luiden de klokken die de mensen ter kerke roepen voor de Heilige Mis als plechtige opening van het feest. Een koraalachtig gegeven met een dalende chromatische melodie verklankt de alom tegenwoordige mijnheer pastoor, waarna de prachtige gregoriaanse melodie van het Veni Sancte Spiritus weerklinkt. Vanuit de kerk horen wij de vrolijke optocht naar het schietterrein, waarin de vogel wordt meegedragen. Er klinkt een gezellige mars. Dan is het geroep en gebabbel van de marketentsters te horen. De optocht trekt langs het huis van de oude schutterskoning, die met zijn koningin meetrekt in de optocht, hetgeen een gevoelige muzikale wending teweegbrengt. Dan begint de wedstrijd. Er wordt lustig op los geschoten. Als het mis is, wordt er gelachen, is het raak dan volgt applaus. Als de vogel ten slotte is neergehaald, is de nieuwe schutterskoning bekend en wordt er een feest aangericht. Horen wij aan het eind niet toch nog even de vogel roepen?

Pauze nummer

Aan het slot van onze deelname aan het Bondsconcours zal Fanfare Sint Wiro nog een pauze nummer spelen. Om de jury de gelegenheid te geven om de resultaten uit te schrijven, blijft de Fanfare op het podium zitten en speelt de mars Lex Paciferat van Harrie Janssen.

De mars Lex Paciferat werd geschreven in opdracht van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee o.l.v. Kapitein Erik Janssen en is opgedragen aan het European Gendarmerie Force, een multi nationale politiemacht waarvan Frankrijk, Italië , Nederland, Portugal en Spanje deel uit maken. Lijfspreuk van deze organisatie is het Latijnse Lex Paciferat; de wet zal vrede brengen.

Voorafgaand aan ons optreden beginnen wij op zondagmorgen om 11.15 uur in onze eigen Fanfarezaal met een woord- en communiedienst o.l.v. Pastoor L’Ortye. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd.