Donateursactie Sint Wiro maandag 2 juli t/m zaterdag 7 juli

Wij van Fanfare Sint Wiro, ‘t Reutje houden in de week van maandag 2 juli tot
en met zaterdag 7 juli onze jaarlijkse donateursactie.
Wij komen dan bij u aan de deur voor een vrijwillige bijdrage en kunnen
u infomeren over onze vereniging.
Misschien mochten wij u niet thuis treffen.
Indien u onze vereniging een warm hart toedraagt, dan stellen wij u graag
in de gelegenheid om alsnog een bijdrage te doen via een storting op ons
rekeningnummer NL49RABO0138102341 t.n.v. Fanfare Sint Wiro.