Donateursactie van Fanfare St Wiro ‘t Reutje, 3 t/m 8 juli 2017

Samen muziek maken is heel fijn, maar daar komt heel wat bij kijken. Aan bovenstaande doen wij als vereniging heel veel. Wij willen mensen hun hobby laten uitoefenen en U laten genieten van onze muziek. De Fanfare is een levendige vereniging en neemt deel aan diverse activiteiten in ons dorp. Carnaval, communie, processie, opluistering H. Mis en sociale activiteiten waarbij onze muzikale medewerking wordt gevraagd. En natuurlijk organiseren wij ook zelf activiteiten, zoals de Sjoemelmert, 9 juli Platzconcert bij café Bie Tiel, en in december een klassiek Kerstconcert. Tevens concerten waarbij u in de gelegenheid bent om naar onze muzikale kwaliteiten te komen luisteren. Zoals afgelopen zondag 25 juni op het Peel toernooi in Meijel. Dit als voorbereiding op onze Bondsconcoursdeelname op 22 oktober in de Oranjerie te Roermond.
Wat onze jeugdige muzikanten betreft; sinds kort zijn wij met de Harmonie uit Posterholt, en Harmonie Juliana een gezamenlijk jeugdorkest opgestart. Het resultaat hiervan heeft u kunnen beluisteren op zondag 2 juli in de Harmoniezaal. Om dit allemaal te kunnen realiseren; de vereniging dus draaiende te houden, organiseren wij ook activiteiten om dit allemaal te kunnen bekostigen. Zaken zoals de muziekopleiding, instrumenten, uniformen, dirigentkosten en het in stand houden van het verenigingslokaal kosten nu eenmaal veel geld.
Een van onze acties om hiervoor financiën te kunnen genereren is de jaarlijkse donateurs actie. Wij vragen aan U een vrijwillige financiële bijdrage om dit allemaal mogelijk te maken.
In de week van maandag 3 juli t/m zaterdag 8 juli bellen leden van Fanfare Sint Wiro bij u aan.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en bijdrage in deze.

Namens bestuur Fanfare Sint Wiro, ‘t Reutje

H.J.G. Gijsbers secretaris