Mooie uitvoering ensemble Sint Wiro 15 april

De bezoekers van “een carrousel van muziek door de eeuwen heen” , georganiseerd door
de Heemkundevereniging zullen genoten hebben. Diverse muziekgezelschappen en
muziekmedia voerden de aandachtige luisteraars langs de muziekgeschiedenis op
bijzondere plekken, zoals de Basiliek, de Mariakapel en het klooster/Priorij Thabor.
Een van de deelnemers was een ensemble van 8 personen van Fanfare Sint Wiro.
Zij brachten dubbelkorige blaasmuziek uit de zestiende eeuw, en lieten kundig de
volgende werken horen:
Fanfare, Monteverdi,
Sonata pian e forte, Gabrieli,
Ecce Veniet, Palestrina,
La Bataille, Susato,
La Mourisque, Susato.
Fijn om te zien dat de talrijke bezoekers genoten van dit mooie initiatief van de
Heemkunde vereniging. Fanfare Sint Wiro dankt Barbara Sars van de begeleiding.
En zeker haar eigen lid Sandor Hendriks, die de muziekwerken bewerkte voor onze
muzikanten, en door zijn grote inzet dit mogelijk maakte. Ook dank aan de muzikanten
die dit programma 3 x brachten en de muziek tot een klankvol geheel uitvoerden.

Op onderstaande foto’s ziet u de muzikanten in actie, onder leiding van Barbara Sars.

Er werd ingespeeld in de Mariakapel, daarna volgden de optredens in de Basiliek.