Rabobank Clubkascampagne

De Rabobank Clubkascampagne is van start gegaan en ook Fanfare Sint Wiro neemt dit jaar
weer deel aan deze campagne.
Van dinsdag 8 mei tot en met woensdag 23 mei mogen leden van Rabobank Roermond-Echt
5 stemmen uitbrengen op hun favoriete vereniging, waarvan maximaal 2 op dezelfde
vereniging. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal
beschikbare bedrag van € 175.000,– te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij van
Fanfare Sint Wiro, ‘t Reutje ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het
bedrag dat een stem waard is.
Oproep aan iedereen die lid zijn van de Rabobank. Je ontvangt voor de stemperiode een
persoonlijke stemcode per post. Breng van de vijf stemmen twee uit voor Fanfare Sint Wiro,
en 3 stemmen naar een andere vereniging naar keuze. Je moet wel in totaal 5 stemmen
uitbrengen, anders gelden de 2 voor Fanfare Sint Wiro niet!
Voor iedereen die Fanfare Sint Wiro op deze manier een warm hart toedraagt,
SUPER BEDANKT!